Basis voor Preventiebeleid

Er is nog steeds een groeiende behoefte bij bedrijven om zich te certificeren om een veilige werkomgeving aan medewerkers te bieden. Het goed op orde hebben hiervan is niet voor elk bedrijf een vanzelfsprekendheid. Er zijn drie basisverplichtingen waaraan uw organisatie zich moet committeren; voldoen aan wetgeving en collega’s bewust maken van eigen verplichtingen. Met Sufficio Preventie krijgt u dit goed op orde. Het overzicht van van toepassing zijnde wetgeving is vertaald naar praktische adviezen met acties om direct aan de slag te gaan. De oplossing sluit aan bij de actuele normen voor managementsystemen en bereidt u voor op een eventuele audit controle ISO 45001.

 

De voordelen op een rij

;

Compliance check elk jaar

We toetsen jaarlijks of uw bedrijf nog voldoet aan alle vereisten uit de Arbowet en die certificerende instanties vereisen. De bevindingen uit de compliancecheck zie u terug in de rapportage.

Rapportage met actiepunten

De rapportage die voortkomt uit de compliancecontrole levert uw toegesneden acties en maatregelen voor verbeteringen. Met handig functie om aanvullende bijlagen en foto’s te koppelen.

Verbeteren samen met collega's

Specifieke acties legt u op de juiste plek binnen uw organisatie. Wie wat moet uitvoeren, binnen welke termijn met eventueel budget. U bewaakt in één oogopslag de opvolging.

Input voor Preventiebeleid en MT

Uw stimuleert betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de gehele organisatie. U zet een bewustwordingsproces in gang door actieve rol van leidinggevende tot aan MT.

Stap voor stap input voor Preventiebeleid

Stap 1

Maatwerkregister, bedrijfs- en gebruikersaccount

Onze adviseur neemt ter plaatse een vragenlijst door voor het bepalen van de voor uw organisatie van toepassing zijnde wettelijke aspecten. Deze complete inventarisatie van arbowetten en -besluiten, aangevuld met overige verplichtingen (zoals PGS 15) resulteren samen met door uw bedrijf aangegeven processen, activiteiten en aanwezige voorzieningen tot een maatwerkregister. Met het bedrijfsaccount voor de module Preventie, zo nodig per vestiging met eigen bedrijfslogo gaan gebruikers aan de slag na de complianceronde.

Stap 2

Maandelijkse actualisatie

U ontvangt maandelijks wijzigingen over specifieke wettelijke regels per bedrijf of vestiging. U houdt zelf tussentijdse (toekomstige) veranderingen bij die om maatregelen en vervolgacties vragen.

Stap 3

Compliancecontrole

De jaarlijkse compliancecontrole, rondgang en beoordeling door onze adviseur geeft inzicht in hoeverre uw bedrijf compliant is of waar niet. Vanuit de notities per aspect samen met voorgestelde acties gaat u aan de slag. U voegt eventuele opmerkingen toe en keurt de rapportage goed na akkoord.

Stap 4

Acties to-do

Vanuit een makkelijk te filteren actielijst heeft u overkoepelend inzicht op de status van alle acties uitgezet naar uw collega’s. U borgt de PDCA-cyclus en beheerst de acties op eindverantwoordelijke. Onze adviseur toetst jaarlijks in een complianceronde de implementatie van voorgestelde acties. Het is een continu proces dat zich herhaalt met stap 3 en 4 en leidt tot borgen van het voldoen aan wet- en regelgeving.
Share This