Aan de slag met audittool Sufficio Milieu

Als continue verbetering in uw milieubeleid een wens is, dan biedt de module milieu u volledig inzicht. Door een jaarlijkse controle op naleving en bewaakt online of alles ‘op papier’ in orde is. U betrekt hierbij eenvoudig ook uw collega’s. Het doorvoeren van maatregelen is nog nooit zo makkelijk geweest. Op basis van de PDCA-cyclus houdt u openstaande en gereedgemelde acties bij. Aspecten waar u nog niet aan voldoet, gaan automatisch mee in de volgende compliancebeoordeling. Sufficio Milieu geeft u doorlopend de mogelijkheid om de milieuprestaties binnen uw bedrijf te verbeteren.

Stap 1

Maatwerkregister, bedrijfs- en gebruikersaccount

Via een vragenboomstructuur identificeert onze adviseur alle voor uw organisatie van toepassing zijnde wettelijke aspecten. De door u aangegeven processen, activiteiten en aanwezige voorzieningen resulteren samen tot een maatwerkregister. U krijgt een bedrijfsaccount voor de module milieu, zo nodig per vestiging met eigen bedrijfslogo en gebruikersaccounts. Gebruikers ontvangen een link om online aan de slag te gaan voor de eerstvolgende complianceronde.

Stap 2

Complianceronde

Jaarlijkse compliancecheck met controles, rondgang en beoordeling op compliancy. U krijgt per aspect inzicht of uw bedrijf voldoet aan de eisen. Onze adviseur noteert welke acties noodzakelijk zijn. U voegt eventuele opmerkingen toe en keurt de rapportage goed na akkoord.

Stap 3

Maandelijkse actualisatie

U blijft periodiek op de hoogte van specifieke wettelijke regels per bedrijf of vestiging. U acteert direct op (toekomstige) veranderingen die om maatregelen vragen met het uitzetten van acties binnen uw bedrijf.

Stap 4

Opvolgen van acties

Vanuit een makkelijk te filteren actielijst heeft u overkoepelend inzicht in de status van alle uitgezette acties. U borgt de PDCA-cyclus en beheerst de acties op eindverantwoordelijke. Onze adviseur toetst jaarlijks in een complianceronde de implementatie van voorgestelde acties. Het is een continu proces dat zich herhaalt vanaf stap 2 tot 4 en leidt tot borgen van het voldoen aan wet- en regelgeving.

Alle voordelen op een rij

N

Milieucompliance check elk jaar

We toetsen jaarlijks of uw bedrijf nog voldoet aan alle vereisten (ook certificerings verplichtingen). Alle bevindingen uit de compliancecheck ziet u terug in de rapportage.
h

Milieurapportage met toegesneden actiepunten

De opgestelde rapportage levert u toegesneden acties voor verbeteringen. Praktische aandachtspunten ondersteund met simpel toe te voegen bijlagen.

Verbetermaatregelen per milieuaspect

U legt acties voor specifieke aspecten bij collega’s op de juiste plek binnen uw organisatie. U kent eventueel een termijn en budget toe voor het uitvoeren van de actie en bewaakt in een oogopslag de opvolging.

Milieu management-review

Het dashboard geeft input voor managementreviews en stimuleert betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Inzicht = overzicht = resultaat.
Share This